Política de Privacitat

En aquesta web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari ha de saber que els seus drets estan garantits.

Ens esforcem contínuament  en crear un espai segur i confiable per això volem compartir els nostres principis respecte la seva privacitat:

Mai sol·licitem informació personal a menys que realment sigui necessària per prestar el serveis requerits.

Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que tinguem autorització expressa.

Mai utilitzem les seves dades personals amb una finalitat diferent a la expressada en aquesta política de privacitat.

Es necessari advertir que aquesta Política de privacitat podria variar en funció de les exigències legislatives o de autoregulació, per la qual cosa es recomana als usuàries que la visitin periòdicament. Serà aplicable en cas que els usuaris decideixin omplir algun dels formularis de contacte a on es recaptin dades de caràcter personal.

Alberto Simoncini ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i al Real Decret 1720/2007, de 21 de Desembre, conegut com el Reglamento de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del consell de 27 de abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques  (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, del 11 de Juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les seves dades personals

Identitat del Responsable: Alberto Simoncini

NIF: X7698601H

Adreça: Centro Médico La Salud, C/Mare de Dèu de la Salut, 78, 4B – 1, 08024, Barcelona.
Adreça electrònica : info@albertosimoncini.com

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans citat, les dades personals que m’enviïs a través dels formularis de la web, seran utilitzades exclusivament per a contestar a les vostres consultes i un cop aclarida la pregunta seran esborrats.

Principis que s’apliquen a la seva informació personal

En el tractament de les seves dades personals, apliquem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre es requerirà el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics dels que serà informat prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Solament sol·licitarem dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals es requereixen. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació: Les dades seran mantingudes no més temps del necessari per als fins del tractament: procedirem a eliminar qualsevol dada de l’usuari un cop aclarides les consultes.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les seves dades són tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les seves dades personals i es garanteixi confidencialitat. Ha de saber que tomarem totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o un indegut de les dades dels usuaris per part de tercers.

Com s’aconsegueixen dades personals en aquesta web

Les dades personals que tractem en la nostra pàgina procedeixen de:

 • Formulari de contacte

Quins són els seus drets quan facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en la Nostra pàgina es tracten dades personals que el concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades

Els interessats podran accedir a les seves dades, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.
En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament el conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades i Nostra pàgina deixarà de tractar les dades, salvo per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. També podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades.
Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l ‘Agencia Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals ?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per enviar un correu al titular està facilitant informació de caràcter personal de la qual es responsable Alberto Simoncini. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la seva adreça IP, nom, adreça electrònica, número de telèfon, i altra informació. Al facilitar aquesta informació, l’usuari dona el seu consentiment per a que la seva informació segui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per Alberto Simoncini solament com se descriu en el Avís legal i en la present Política de privacitat.

En albertosimoncini.com existeix un únic sistema de captura d’informació personal: mitjançant el formulari de contacte. Demano les següents dades personals: nom, email, assumpte, missatge. Per  respondre els requeriments dels usuaris, per exemple, puc utilitzar aquestes dades per respondre a la teva sol·licitud o donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que pugui tenir relatives a la informació inclosa en la web, els serveis que es prestin a través de la web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als texts legals inclosos en la web, així com qualsevol altres consultes que pugui tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. T’informo que les dades que em facilites estaran ubicats en els servidors d’Arsys, S.L. proveïdor de hosting de Nuestra pàgina dins de la UE.

Existeixen altres finalitats per la que tractem les seves dades personals: s’agafen altres dades no identificaries que s’obtenen mitjançant algunes cookies que es descarreguen en l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web i estan detallades en la Política de cookies.

D’acord al qual estableix en el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, Alberto Simoncini amb seu de treball en Centro Médico La Salud, C/Mare de Dèu de la Salut, 78, 4B – 1, 08024, Barcelona, serà responsable del tractament de les dades corresponents a usuaris de la web.

Nostra pàgina, no ven, lloga, ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ.

Legitimació per al tractament de les seves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment

Per utilitzar el formulari de contacte d’aquesta web es requereix el consentiment i acceptació de la present Política de privacitat.

Categoria de dades

Les categories de dades que es tracten són les següents:

 • Dades identificatives, concretament, nom (no cognom) i adreça electrònica.
 • No es tracten categories de dades especialment protegides.

Per a quant de temps conservarem les seves dades ?

Les dades personals es conservaran seguint el criteri següent:

 • Fins que no es respongui satisfactòriament a la consulta, queixa, pregunta o aclariment realitzada per als usuaris.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Algunes eines que utilitzem per gestionar les seves dades són contractades per tercers.

Les dades es comunicaran a les següents empreses per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat i sempre que es comparteix aquestes dades amb els següents prestadores es fa baix les seves corresponents condicions de privacitat.

Hosting: Hostalia, amb domicili en Espanya.

Més informació en https://www.hostalia.com.

Hostalia tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis de hosting.

Servei analític: Google Analytics

Un servei analític de web prestat per Goolge, Inc, una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual està a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies” que són arxius de text ubicats en el seu ordinador, per ajudar a la nostra pàgina a analitzar el ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús (incloent-hi la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els seus servidors d’Estats Units.

Navegació

En navegar per la nostra pàgina es pot recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzades per identificar a l’usuari.

Entre les dades no identificatives està també les relacionades amb els teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza com a servei d’anàlisis a tercer: a Google Analytics.

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

Secret i seguretat de les dades

Albertosimoncini.com es compromet en l’ús i tractament de les dades personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat i a utilitzar-les d’acord amb la finalitat del present text.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que faciliti en albertosimoncini.com, exonerant a Alberto Simoncini de qualsevol responsabilitat referent a això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les seves dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. Els usuaris accepten proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contracte.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant  i consentint el tractament de les mateixes per part d’Alberto Simoncini en la forma i per les finalitats indicades en aquesta Política de privacitat.

Canvis en la política de privacitat

Alberto Simoncini és reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, la nostra pàgina no realitza pràctiques SPAM, per la qual cosa no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari.

Conforme al que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat d’Informació i comerç electrònic, la nostra pàgina es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial.

Dubtes o consultes sobre aquesta política o els teus drets

Si tens alguna qüestió o comentari sobre aquesta política, o si tens alguna inquietud sobre la forma en la qual s’ha pogut gestionar alguna informació personal que m’hagis proporcionat, pots contactar-nos per correu postal o adreça electrònica a:

info@albertosimoncini.com

Document revisat el 22/01/2019